Tư vựng chuyên ngành ngân hàng

1. Xin chào, có cần tôi phục vụ gì không?
您好,有什么需要我服务的地方吗
nín hǎo, yǒu shén me xūyào wǒ fúwù de dìfāng ma?
2. Tôi muốn vay
我想要申请贷款
wǒ xiǎng yào shēnqǐng dàikuǎn
3. Xin hỏi là vay mua nhà, mua xe, vay kinh doanh, hay là các khoản vay tín dụng cá nhân?
请问是房贷,车贷,企业贷款还是个人信用贷款呢?
qǐngwèn shì fángdài, chē dài, qǐyè dàikuǎn háishì gèrén xìnyòng dàikuǎn ne?
4. Tôi muốn vay kinh doanh
我想要申请企业贷款
Wǒ xiǎng yào shēnqǐng qǐyè dàikuǎn
5. Xin hỏi tên công ty của ông và số điện thoại
请问您的公司名称,电话号码
qǐngwèn nín de gōngsī míngchēng, diànhuà hàomǎ
6. Tên công ty của tôi là Cty TNHH K, số điện thoại là 0933.140.338
我公司名称是K责任有限公司,电话号码是0933.140.338
wǒ gōngsī míngchēng shì K zérèn yǒuxiàn gōngsī, diànhuà hàomǎ shì 0933.140.338

1234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.