Tieng Hoa Co Dao Binh Duong 34

 

LỚP TIẾNG HOA GIAO TIẾP ĐI LÀM VÀ TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY + CHUYÊN NGÀNH

LỊCH KHAI GIẢNG  THỜI GIAN HỌC GIÁO TRÌNH  GIÁO VIÊN
Mỗi tuần buổi sáng Thứ 2.4.6
Thứ 3.5

SÁNG – CHIỀU

Tiếng hoa Cô Đào
(Cơ bản – Nâng cao(chuyên ngành) – Giao tiếp thực tế)
Chuyên ngành
(Kế toán, Kiểm toán, Nhân sự, Kinh doanh, Thủ Kho, Sinh quản, Sản xuất, Các ngành nghề, Bất động sản, Kiến trúc – Xây dựng, PCCC, Môi trường, Ngân hàng….
Cô Đào
Thầy Chien
Mỗi tuần buổi tối Thứ 2.4.6

18H-19H

19H-20H

20H-21H

Tiếng hoa Cô Đào
(Cơ bản – Nâng cao(chuyên ngành) – Giao tiếp thực tế)
Chuyên ngành
(Kế toán, Kiểm toán, Nhân sự, Kinh doanh, Thủ Kho, Sinh quản, Sản xuất, Các ngành nghề, Bất động sản, Kiến trúc – Xây dựng, PCCC, Môi trường, Ngân hàng….
Cô Đào
Thầy Chien
Mỗi tuần buổi tối Thứ 3.5

18H-19H30

19H30-21H

Tiếng hoa Cô Đào
(Cơ bản – Nâng cao(chuyên ngành) – Giao tiếp thực tế)
Chuyên ngành
(Kế toán, Kiểm toán, Nhân sự, Kinh doanh, Thủ Kho, Sinh quản, Sản xuất, Các ngành nghề, Bất động sản, Kiến trúc – Xây dựng, PCCC, Môi trường, Ngân hàng….
Cô Đào
Thầy Chien
Mỗi tuần buổi tối Thứ 7.CN SÁNG – TRƯA – TỐI Tiếng hoa Cô Đào
(Cơ bản – Nâng cao(chuyên ngành) – Giao tiếp thực tế)
Chuyên ngành
(Kế toán, Kiểm toán, Nhân sự, Kinh doanh, Thủ Kho, Sinh quản, Sản xuất, Các ngành nghề, Bất động sản, Kiến trúc – Xây dựng, PCCC, Môi trường, Ngân hàng….
Cô Đào
Thầy Chien

 

LỚP TIẾNG HOA LUYỆN THI HSK(1-6) – TOCFL

LỊCH KHAI GIẢNG  THỜI GIAN HỌC GIÁO TRÌNH  GIÁO VIÊN
Mỗi tuần buổi sáng Thứ 2.4.6
Thứ 3.5

SÁNG – CHIỀU

Tiếng hoa Cô Đào
Hán ngữ 123456
Luyện thi năng lực
Cô Đào
Thầy Chien
Mỗi tuần buổi tối Thứ 2.4.6

18H-19H
19H-20H
20H-21H

Tiếng hoa Cô Đào
Hán ngữ 123456
Luyện thi năng lực
Cô Đào
Thầy Chien
Mỗi tuần buổi tối Thứ 3.5

18H-19H30
19H30-21H

Tiếng hoa Cô Đào
Hán ngữ 123456
Luyện thi năng lực
Cô Đào
Thầy Chien
Mỗi tuần buổi tối Thứ 7.CN

SÁNG – TRƯA – TỐI

Tiếng hoa Cô Đào
Hán ngữ 123456
Luyện thi năng lực
Cô Đào
Thầy Chien