Tieng Hoa Co Dao 1

 

TRƯỜNG K VIETNAM – CÔ ĐÀO

?Thường xuyên khai giảng khóa học ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN TRƯỞNG, TRUNG CẤP KẾ TOÁN.

???Giáo viên chuyên môn cao, giúp học viên trang bị kiến thức, hoàn thiện kỹ năng khi sử dụng phần mềm để hạch toán

722c80f5a304595a0015 D75222751d84e7dabe95

✅Hướng dẫn làm SỔ SÁCH KẾ TOÁN THỰC TẾ bằng hóa đơn, chứng từ của Doanh Nghiệp trên phần mềm MISA (hạch toán Thu – Chi, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Nhập kho, Xuất kho, Tính khấu hao TSCĐ, CCDC, Lập Báo Cáo Thuế, Xử lý chênh lệch tỷ giá, Tính Giá thành, Kết chuyển lãi lỗ)
✅Quyết Toán Thuế
✅Lập Báo Cáo Tài Chính…
✅Hướng dẫn In sổ sách, In Báo cáo từ phần mềm.
?Đảm bảo chất lượng giảng dạy sau khi học xong các bạn sẽ tự tin làm Sổ kế toán
?Học xong bạn được Cấp Bằng Tốt Nghiệp Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Trưởng và được hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài sau khóa học và đi làm thực tế.

“Tất cả những gì bạn học được là tài sản của riêng bạn” – B.B. King

LỊCH HỌC: SÁNG – TRƯA – CHIỀU – TỐI

Tieng Hoa Co Dao Binh Duong 35 2