CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TRẢ

 1. Hình thức thanh toán:Học viên có thể lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp nhất trong 2 (hai) hình thức dưới đây để thanh toán một cách đơn giản và thuận tiện.
 • Cách 1: Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của công ty chúng tôi. Thông tin tài khoản sẽ được chúng tôi cung cấp khi các bên xác lập Hợp đồng.
 • Cách 2: Thanh toán trực tiếp tại Trung tâm.
 1. Thời gian và phương thức thanh toán: Việc thanh toán có thể thực hiện một lần hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.
 2. Hoàn trả học phí:

Học viên đồng ý rằng:

 • Nếu Học viên thanh toán trễ hạn mà không được sự đồng ý của Chúng tôi thì Chúng tôi có quyền huỷ bỏ Dịch vụ mà Học viên đã đăng ký và quyền lợi kèm theo của Học viên.
 • Nếu Học viên tự ý nghỉ học, hủy khóa học vì bất cứ lý do gì, trừ trường hợp do lỗi của Chúng tôi, thì bất kỳ khoản tiền đặt cọc (nếu có), khoản học phí đã đóng sẽ không được Chúng tôi hoàn lại.
 • Trường hợp Chúng tôi không tổ chức khóa học theo đúng thời hạn, không đảm bảo tổng thời gian dạy học đã cam kết trong Hợp đồng, Học viên có quyền hủy Hợp đồng và được hoàn lại toàn bộ khoản tiền đặt cọc (nếu có), khoản học phí đã đóng.
 • Nếu Học viên muốn bảo lưu khóa học hoặc chuyển sang một khóa học khác thì phải thông báo và được sự đồng ý của chúng tôi:
 • Trường hợp Học viên chuyển sang khóa học khác có học phí thấp hơn khóa học đã đăng ký thì Học viên không được hoàn lại phần học phí chênh lệch.
 • Trường hợp Học viên chuyển sang khóa học khác có học phí cao hơn khóa học đã đăng ký thì phải thanh toán thêm phần học phí chênh lệch.
 • Trường hợp Học viên thuộc trường hợp được hoàn trả, sau khi nhận được yêu cầu hoàn trả học phí và tiền đặt cọc (nếu có) của Học viên, Chúng tôi sẽ hoàn trả học phí và tiền đặt cọc (nếu có) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp tại Trung tâm.